Wedstrijd

Lengte tocht
200km 

Premiesprint
Er zijn tijdens de wedstrijd 3 premiesprints. De prijzen zijn per premiesprint voor zowel de heren als wel de dames:
1: €1000,-
2: €500,
3: €250,-

Stempelposten
Er moet gestempeld worden op de keerpunten te Kadoelen, Kuinre en Oldemarkt. 

Start
Heren om 06.00 uur vanaf het Steenwijkerdiep te Steenwijk ter hoogte van de Drs.H.W.Schippersbrug. De dames starten om ca. 06.05 uur. 

Was- en kleedgelegenheid
In Sporthal/Theater De Meenthe, Stationsplein1 te Steenwijk. 

Parkeren
Uitsluitend op de door de organisatie aangegeven parkeerplaatsen. Parkeren is op eigen risico en de organisatie is nimmer aansprakelijke voor welke schade dan ook. Voor een pendelbusverbinding naar De Meenthe wordt gezorgd.

Transponders
Het dragen van transponders tijdens de wedstrijd is verplicht. De KNSB levert verder een professioneel transpondersysteem, inclusief een detectielus, een video, een rondenbord en portofoons. Tevens zorgt de KNSB voor alle software die nodig is voor een goede uitslag en publicatie.

Selectiecriteria deelname wedstrijd heren/dames
Heren:
– alle topdivisie rijders;
– alle beloftedivisierijders.

Dames:
– alle topdivisie rijdsters;
– de eerste 4 dames uit de regio Noord/Oost;
– de eerste 4 dames uit de regio West;
– de eerste dame uit de regio Zuid;
– de eerste 14 dames uit de regio topcompetitie;
– de eerste 6 regionale deelnemers uit de (inter)nationale competitie en/of wedstrijden op een kunstijsbaan langer dan 400 meter.

Masters:
– masters M1 van de drie regionale competities, mits zij voor het betreffende seizoen de leeftijd van 39 jaar en ouder hebben bereikt en niet uitkomen in de topdivisie of beloftendivisie met inachtneming van eventueel van toepassing zijnde selectie-criteria en maximumaantallen. 

Inschrijving
Rijd(st)ers staan op basis van bovenstaande criteria automatisch op de deelnemerslijst 48 uur voor aanvang van de wedstrijd. Deze lijsten worden bekend gemaakt op www.knsb.nl en www.schaatsen.nl. Op de dag van de wedstrijd schrijven de rijd(st)ers zich in middels het Scan & Go systeem van de KNSB tussen 04.00 en 05.30 uur in Rabo Theater De Meenthe in Steenwijk tegenover het NS-Station.

Klassement
Er wordt gestreden om het “KNSB KLASSIEKER NATUURIJS KLASSEMENT”. De Klassiekers worden verreden onder KNSB wedstrijdreglementen, aangevuld met de volgende voorwaarden:

  1. Om in aanmerking te komen voor dit klassement moeten rijd(st)ers wel aan 75% van de wedstrijden hebben deelgenomen.
  2. Wanneer rijd(st)ers op de dag van een te verrijden Klassieker of Neo-klassieker bij een andere wedstrijd rijden, volgt uitsluiting van het KNSB Natuurijsklassieker Klassement.
  3. Om in aanmerking te kunnen komen voor het dagklassement dienen gedurende de hele wedstrijd de logo’s van UNOX en KPN duidelijk zichtbaar op de daarvoor in het reglement genoemde plaatsen (beennummers) gedragen te worden.
  4. De leider in het algemeen klassement draagt het leiderspak. Indien de Klassementsleider dit pak niet draagt, volgt uitsluiting van de wedstrijd en het klassement.


Briefing
De dag voorafgaand aan de tocht is er voor de ploegleiders en rijders om 16.00 uur een briefing in Rabotheater De Meenthe, Stationsplein 1 te Steenwijk(tegenover NS-station).

Dopingcontrole
Als er een dopingcontrole wordt gehouden, dan zal deze plaatsvinden in RABO Theater de Meenthe waar ook de inschrijving is en de kleedkamers zijn.