Toertocht

Lengte tocht
Circa 200km (in bijzondere gevallen kan de organisatie hier van afwijken). Bij 150km of meer zal de tocht worden gehouden.

Deelname
Alleen mogelijk voor leden van de Stichting Overijsselse Merentocht die op het moment van het verrijden van de tocht 18 jaar of ouder zijn. Deelnemer/lid worden kan via de homepage van deze website. 

Inschrijven
U kunt inschrijven als deelnemer door in te loggen op deze website en het inschrijvingsformulier in te vullen en te verzenden. Uw inschrijving is pas geldig als u de verschuldigde deelnamekosten hebt voldaan. Na inschrijven dient u uw inschrijfbewijs waarop uw naam, de startgroep en een barcode vermeld staan uit te printen of te downloaden naar uw smartphone. U heeft dit bewijs nodig om toegang te krijgen tot de startkooi en naderhand als u de tocht hebt volbracht om een medaille af te halen. 

Deelnamekosten
€ 40,00 voor leden. 

Indien u nog geen lid bent, dient u eerst lid te worden ad € 6,- contributie en € 14,- administratiekosten(eenmalig) 

NB. De deelnemers met een lidnummer t/m 15.000 zijn van deelname verzekerd. 

Indien inschrijven via de website niet lukt
U kunt 3 dagen voor de tocht de helpdesk bellen of u kunt een email sturen naar [email protected]. Het helpdesknummer zal worden gepubliceerd op de website.

Parkeren
Uitsluitend op de door de organisatie aangegeven parkeerplaatsen. Parkeren is op eigen risico en de organsiatie is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook. Voor een pendelbusverbinding naar de startlocatie wordt gezorgd.

Startprocedure en -tijden
De start vindt plaats vanuit de starttent op de hoek Hooidijk/Ruxveenseweg. U heeft toegang tot de startkooi op vertoon van uw uitgeprinte inschrijvingsbewijs. Daarbij wordt uw barcode gescand. (deze barcode is slechts eenmalig geldig). Bij het betreden van de startkooi krijgt u  uw stempelkaart uitgereikt alsmede een armband teneinde u te onderscheiden van eventuele zwartrijders Zorg dat u ruim voor de aangegeven starttijd aanwezig bent in de starttent. 

Na openen van de startkooi begeeft u zich via de aangegeven route naar de startplaats.

 Groep Tijd Groep  Tijd
 Groep 1 06.15 Groep 9 07.51
 Groep 2 06.27 Groep 10 08.03
 Groep 3 06.39 Groep 11 08.15
 Groep 4 06.51 Groep 12 08.27
 Groep 5 07.03 Groep 13 08.39
 Groep 6 07.15 Groep 14 08.51
 Groep 7 07.27 Groep 15 09.03
 Groep 8 07.39 Groep 16 09.12

Conform artikel 29 van de Algemene Voorwaarden accepteert de OMT geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan, of vermissing en diefstal van goederen die de deelnemer voorafgaande aan, tijdens of na afloop van de tocht in zijn bezit heeft. Eventueel achtergelaten schoeisel, kleding of wat dan ook tijdens het starten van de toerrijders, zal na afloop van de start worden afgevoerd naar de finish-lokatie waar de toertochtijders dit na de finish kunnen terugpakken. De OMT aanvaart geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan, of vermissing en diefstal van de voornoemde goederen tijdens het vervoer van de startlokatie naar de finishlokatie en tijdens de onbeheerde opslag op de startlokatie en finishlokatie. Eventuele achtergelaten spullen zullen de dag na de tocht worden afgevoerd naar de ROVA. Deelnemers die niet voor 24.00 uur op de dag van de tocht hun spullen terugpakken, doen nadrukkelijk afstand van deze goederen.

Wij adviseren de deelnemers om licht schoeisel en reserve kleding mee te nemen in een rugzak tijdens de toertocht, zodat er geen schoeisel en/of kleding wordt achtergelaten op de startlocatie.

Stempelposten
Er zijn in totaal dertien stempelposten. Bij de 1e stempelpost is er controle op de doorkomsttijd. Te vroeg gestarte deelnemers zullen hier gediskwalificeerd worden. 1. Muggenbeet 2. Kadoelen 3. Blokzijl 4. Dwarsgracht 5. St.Jansklooster 6. Belt-Schutsloot 7. Wanneperveen 8. Giethoorn 9. Kalenberg 10. Ossenzijl 11. Kuinre 12. Oldemarkt 13.Steenwijk(eindstempel) 

Herinneringsmedaille
Na voltooiing van de tocht ontvangt u onder inlevering van een van alle stempels voorziene startkaart en uw inschrijvingsbewijs in De Meenthe een herinneringsmedaille. Medailles worden niet per post nagezonden doch kunnen alleen op de dag van de tocht tot uiterlijk 24.00 uur in De Meenthe afgehaald worden. 

Afgelasting
Indien de tocht onverhoopt afgelast moet worden kan, afhankelijk van het moment van afgelasten, een deel van de deelnamekosten gerestitueerd.