FAQ

1. Inlogproblemen
Neem bij het inloggen uw emailadres en toegezonden wachtwoord exact over (beiden zijn hoofdlettergevoelig!). Lukt het dan nog niet, klik dan op ‘wachtwoord vergeten’ en u krijgt een nieuw wachtwoord toegezonden. Probeer nu opnieuw in te loggen.
Is uw emailadres gewijzigd en hebt u dit niet doorgegeven aan ons en u hebt geen toegang meer tot uw oude emailadres, dan kunt uw eerst proberen via de link ‘Emailadres vergeten‘ uw account te herstellen. Lukt dit niet dan moet u een kopie van het bankafschrift sturen naar [email protected] waarop de afschrijving van de jaarlijkse contributie van de OMT zichtbaar is en de tenaamstelling en het banknummer. De overige info mag onzichtbaar worden gemaakt. In de begeleidende email geeft u aan wat uw nieuwe emailadres is. Daarna ontvang u van ons een email met een tijdelijk wachtwoord voor het nieuwe emailadres.

2. Kan iedereen lid worden?
Ja. Iedereen kan lid worden door op de homepage van deze website te kiezen voor ‘lid worden’, de gevraagde gegevens in te vullen en het verschuldigde bedrag van in totaal € 20,00 via IDeal te voldoen (Eenmalige administratiekosten ad € 14,- + € 6,- lidmaatschapsgeld voor het lopende jaar). Eerst nadat uw betaling is ontvangen, bent u geregistreerd lid van de Overijsselse Merentocht. 

3. Kan ieder lid deelnemen aan de tocht?
Ja, ieder geregistreerd lid kan deelnemen aan de tocht mits hij/zij 18 jaar of ouder is op het moment dat de tocht verreden wordt. 

4. Is er een maximaal aantal deelnemers aan de tocht?  
Ja. Aan de tocht kunnen maximaal 15.000 leden deelnemen. In uitzonderingsgevallen kan het bestuur hiervan om organisatorische en/of veiligheidsredenen afwijken. 

5. Wat kost het om deel te nemen aan de tocht? 
Deelnamekosten bedragen € 40,00 per persoon. 

6. Hoe moet ik inschrijven voor de tocht?  
Zodra bekend is dat de tocht verreden gaat worden, wordt de mogelijkheid om in te schrijven op de website geopend. Zo mogelijk ontvangt u daarvan via email ook bericht. U moet dan met uw emailadres inloggen en de gevraagde inschrijfgegevens invullen. Na betaling van de verschuldigde deelnamekosten via IDeal is uw inschrijving pas definitief en kunt u uw inschrijfbewijs voorzien van naam, startgroep en qrcode uitprinten. U heeft dit inschrijfbewijs nodig om toegang tot de start te krijgen en naderhand als u de tocht hebt volbracht om een medaille te ontvangen. 

7. Inschrijven via de website lukt niet 
U kunt 3 dagen voor de tocht de helpdeskbellen of u kunt een email sturen naar [email protected]. Het helpdesknummer zal worden gepubliceerd op de website.

8. Hoe weet ik wanneer ik moet starten?  
Op uw inschrijfbewijs staat uw startgroep en -tijd vermeld. U dient tijdig voor de aangegeven tijd op de startlocatie aanwezig te zijn(starttent hoek Hooidijk- Ruxveenseweg). Voor de verdere startprocedure wordt verwezen naar de website onder ‘De tocht’.  

9. Krijg ik na deelname een herinnering? 
Na voltooiing van de tocht ontvangt iedere deelnemer onder overlegging van de stempelkaart voorzien van alle stempels en het inschrijvingsbewijs een herinneringsmedaille. U dient deze direct na afloop van de tocht op te halen in Rabo Theater De Meente, Stationsplein 1 te Steenwijk. Medailles worden niet nagezonden. 

10. Beëindigen lidmaatschap? 
Indien u uw lidmaatschap wenst te beëindigen dan dient u dit vóór 1 juli te doen door een mailbericht te sturen aan [email protected] . Indien u niet tijdig opzegt wordt uw verschuldigde lidmaatschapsgeld in september wederom geïncasseerd.

11. Heb (nog) geen emailadres?
U heeft enige tijd terug van ons per post uw loginnaam (=  [email protected]) en een uniek wachtwoord ontvangen. U kunt met deze gegevens dan inloggen op ‘Mijn OMT‘ (rechts boven op de homepage) en al uw gegevens aanvullen/wijzigen. Wilt u nieuws blijven ontvangen van de OMT en u willen inschrijven voor de tocht dan moet u over een geldig emailadres beschikken!!!
Vraag desnoods vrienden, familie of kennissen. Er zijn op het internet legio mogelijkheden om een gratis emailadres aan te maken (gmail, hotmail etc…).