7500 leden Overijsselse Merentocht rekenen op strenge winter

Bestuurders van veertien ijsclubs in de Kop van Overijssel bezochten donderdag traditiegetrouw de jaarvergadering van de Overijsselse Merentocht. Ze hoorden daar onder meer dat nog steeds 7500 leden hopen op een strenge winter die eindelijk het doorgaan van de tocht eens mogelijk maakt.

Een behoorlijk aantal van die leden is al lid van het eerste uur. Sinds het initiatief tot de monstertocht door Weerribben en Wieden vroor het regelmatig behoorlijk, maar van een tocht is het nooit gekomen. Tot wanhoop leidt dat niet bij voorzitter Roelof Groen, zegt hij. “Afgelopen winter bewees dat het nog steeds langdurig streng kan vriezen, alleen kwam die vorst nu pas in maart. De harde wind en de zon overdag waren toen spelbreker.”

Groen uit Giethoorn kon de vergadering donderdag melden dat hij zijn voorzittershamer nog een paar jaar wil hanteren. Sinds dit jaar heeft hij een nieuwe vicevoorzitter: Jan Klappe uit Vollenhove vervangt Jaap Ilmer, die wel als adviseur bij het bestuur betrokken blijft. Ook oudgediende Jan Poeles van de technische commissie, penningmeester Henk van Beek en Klaas ten Napel van de wedstrijdcommissie verlengen hun bestuursperiode. “Met deze club is het fantastisch werken: de organisatie staat als een huis”, aldus Groen.

Buiten het nieuws uit het bestuur waren er weinig gespreksonderwerpen tijdens de vergadering. Belangrijkste actiepunten voor de aangesloten ijsclubs zijn het up-to-date houden van de draaiboeken en het nemen van maatregelen die privacywet AVG met zich mee brengt. Secretaris Roel Dekker gaf de aanwezigen daarvoor tips en adviezen. Ook stond de vergadering stil bij het overlijden van Jan Gorte die de bestuurders jarenlang gastvrij ontving bij Restaurant Geertien, de uitvalsbasis van het bestuur.

Na de vergadering konden de schaatsbestuurders bijpraten en vooruitkijken op de winter. En dat in de hoop op stevige vorst. “Volgens weerkenners krijgen we in december de eerste koude periode…”, klonk het hoopvol uit de mond van Klaas ten Napel, die de weersvoorspellingen nauwgezet in de gaten houdt. Duizenden schaatsliefhebbers doen de komende maanden ongetwijfeld hetzelfde.