OMT Banner

Overijssel Merentocht 1997-2022, eind goed al goed.

De ontbinding van de stichting OMT is op 31 december 2022 afgerond met het verzenden van het noodzakelijk document aan de kamer van Koophandel.

Het Dagelijks Bestuur heeft de ontbinding gestalte gegeven zoals dat in de statuten en wettelijk is beschreven. Op grond van de statuten is het batig saldo volledig ten goede gekomen aan de schaatssport. De digitale administratie zal nog 10 jaren worden bewaard.

De donateurs, bedrijven, instanties, overheden, enz. zijn schriftelijk geïnformeerd over de ontbinding.

Alle materialen zijn op een boeldag verdeeld onder de aangesloten 14 ijsclubs. Sponsormateriaal is teruggegeven aan de sponsor. Contracten zijn beëindigd. Alle bedrijven en instanties zijn geïnformeerd.

Dat de tocht nooit is verreden is sportief gezien jammer. Het bestuur had het graag gedaan, maar vooral de weersomstandigheden lieten het in die 25 jaren niet toe.

Het bestuur wenst iedere schaatsliefhebber nog vele mooie schaats kilometers toe in het mooie gebied van Noordwest Overijssel. De 14 ijsclubs nemen het roer gedeeltelijk over met hun eigen schaatstochten, mede ondersteund door de extra financiële bijdrage van de OMT.

Als er onverhoeds toch nog vragen zijn, dan kunnen deze gesteld worden via .

Vollenhove, 10 december 2022